badanie

Badanie będzie stanowiło połączenie ewaluacji projektu z równolegle prowadzonym badaniem naukowym dotyczącym roli twórczości w życiu uczniów. Badanie będzie miało formę prostej ankiety, którą uczniowie będą wypełniać indywidualnie. Nie stanowi żadnego ryzyka dla uczestników. Nauczyciele zostaną dokładnie przeszkoleni, z tego w jaki sposób należy przeprowadzić badanie. Badanie będzie w pełni anonimowe.