O projekcie

Cele projektu


Celem projektu jest dostarczenie nauczycielom i nauczycielkom narzędzi do rozwijania kreatywności swoich podopiecznych. Program bazuje na autorskim treningu Doroty Jankowskiej i Aleksandry Gajdy „Kompas Kreatywności”. Trening ten jest opartą na dowodach naukowych metodą rozwijania kreatywności wśród dzieci. Poza rozwojem twórczego myślenia, wspiera także wrażliwość kulturową dzieci i dostarcza wiedzy na temat różnych kultur. Trening ma także na celu wzmacnianie własnej tożsamości kulturowej uczniów i uczennic.


Udział w programie daje nauczycielom możliwość rozwoju swoich kompetencji zawodowych i osobistych. Wierzymy, że dobra edukacja jest innowacyjna, nieszablonowa i odpowiada na współczesne potrzeby społeczne. Nasz program ma na celu wsparcie nauczycieli w realizowaniu tych założeń.


W jaki sposób realizujemy nasze cele?

ROCZNY PROGRAM DLA NAUCZYCIELI


W ramach programu zapraszamy do współpracy 100 nauczycielek i nauczycieli klas drugich z całej Polski, którzy w 2023 prowadzą w swoich klasach 30 godzin treningu w oparciu o dostarczone im, w formie podręcznika, scenariusze. Nauczyciele zostaną odpowiednio przeszkoleni, a także będą mogli liczyć na wsparcie merytoryczne w trakcie trwania projektu (zobacz: rekrutacja).  


MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE PO REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU 


Po przeprowadzeniu programu, podręcznik Kompas Kreatywności dostępny będzie dla wszystkich nauczycieli i nauczycielek w repozytorium nauczycielskim oraz na stronie internetowej projektu. Projekt jest finansowany przez MEiN w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa.