Zespół

dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr

Kierownik projektu. Psycholog, pracuje w Instytucie Psychologii UWr kierując Zakładem Eksperymentalnej Psychologii Społecznej. Badawczo zainteresowany zjawiskami psychologicznymi z perspektywy różnic międzykulturowych. Prowadzi badania w społeczeństwach przedprzemysłowych m.in. w Papui Zachodniej, na wyspach Pacyfiku czy w Tanzanii. Obecnie kieruje interdyscyplinarnymi projektami badawczymi na temat sztuki oraz storytellingu. W pracy naukowej zgłębia znaczenie twórczości dla rozwoju ludzkości oraz biologiczno-kulturowe uwarunkowania twórczości. Link do listy publikacji.

prof. dr hab. Maciej Karwowski

Ekspert ds. naukowych. Pedagog, psycholog, ekspert w dziedzinie psychologii i psychopedagogiki twórczości. Kieruje Zakładem Psychologii Twórczości w Instytucie Psychologii UWr. Autor kilkuset publikacji poświęconych tej tematyce. Kierował grantami badawczymi o zasięgu międzynarodowym i krajowym dotyczącymi twórczości w kontekście edukacji. W centrum jego zainteresowań badawczych leży twórczość jako charakterystyka ludzkiego umysłu (więcej informacji pod linkiem). Współpracuje z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Współtwórca podręcznika Kompas Kreatywności.

dr Agata Groyecka-Bernard

Koordynatorka projektu. Psycholożka, pracuje w Instytucie Psychologii UWr. Prowadzi badania na temat roli twórczości w rozwiązywaniu problemów społecznych. W szczególności interesuje ją problematyka uprzedzeń międzygrupowych. Autorka publikacji naukowych z zakresu psychologii twórczości. Prowadzi zajęcia edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy z Fundacją KinoSzkoła.

dr Aleksandra Gajda

Współtwórzyni Kompasu Kreatywności. Pedagożka, pracuje w Zakładzie Psychopedagogiki Kreatywności w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jako nauczycielka akademicka prowadzi m.in. treningi kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów. Prowadziła szkolenia w ramach Laboratorium Twórczego Nauczyciela organizowanego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej. Jest współtwórczynią programów treningowych: „Zmotywowany Umysł. Sposoby efektywnego uczenia się, trening kreatywności i komunikacja interpersonalna” i „Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki”. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. relacji pomiędzy kreatywnością i osiągnięciami szkolnymi oraz czynnikami warunkującymi poziom osiągnięć szkolnych i wyborów edukacyjnych. 

dr Dorota Jankowska

Współtwórzyni Kompasu Kreatywności. Pedagożka, pracuje w Zakładzie Psychopedagogiki Kreatywności w Warszawie. Prowadzi zajęcia akademickie z zakresu m.in. metodyki treningów twórczości i dydaktyki twórczości. Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych na temat rozwoju i diagnostyki zdolności (szczególnie intelektualnych i twórczych) oraz wpływu środowiska rodzinnego i szkolnego na rozwój kreatywności. Jest współautorką programów rozwijających dziecięcą kreatywność, m.in. „Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki”, „Do góry nogami. Pomysłowy świat dwulatka i trzylatka”, „Zmotywowany Umysł. Sposoby efektywnego uczenia się, trening kreatywności i komunikacja interpersonalna”. 

Edyta Karwowska

Propagatorka programu Kompasu Kreatywności w szkole. Nauczycielka dyplomowana w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Koordynatorka licznych projektów eTwinning. Laureatka Krajowych i Europejskich Odznak Jakości. Moderatorka grupy ETwinning Wczesnoszkolni. Należy do grupy Superbelfrzy RP. Współautorka treningów twórczości dla dzieci, m.in. „Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki”, „Do góry nogami. Pomysłowy świat dwulatka i trzylatka”. Współoprwadzi bloga  https://programrazem.blogspot.com relacjonując realizację autorskiego programu nauczania na etapie edukacji wczesnoszkolnej. 

dr Izabela Lebuda, prof. UWr

Pedagożka, psycholożka, badaczka twórczości. Przez lata była związana z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Obecnie pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i realizuje projekt naukowy na Uniwersytecie w Grazu w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie European Fellowship. Autorka licznych publikacji naukowych, m. in na temat osobowościowych uwarunkowań osiągnięć twórczych. Współpracowała między innymi z Centrum Nauki Kopernik, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Czasopismem „Bliżej Przedszkola”. Jest też twórczynią materiałów szkoleniowych dla nauczycieli dostępnych na platformie EduAkcja i autorką książki na temat kształtowania poczucia sukcesu nauczycieli. 

Aleksandra Zielińska

Psycholożka, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W centrum jej naukowych zainteresowań znajduje się proces twórczy stanowiący ekspresję twórczego potencjału. Bada mechanizmy samoregulacyjne, dzięki którym aktywność twórcza skutkuje twórczymi rezultatami i osiągnięciami. Brała udział w pracach podejmowanych w ramach konkursu Nauka dla Ciebie – wspólnej inicjatywy Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwa Edukacji i Nauki – angażującego zespoły złożone z uczniów i nauczycieli, których zadaniem jest stworzenie autorskiej pomocy edukacyjnej.

Jakub Jędrusiak

Student psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Wieloletni uczestnik i trener twórczości międzynarodowego programu Odyseja Umysłu® (Odyssey of the Mind®). Działacz Stowarzyszenia artystyczno-naukowego Evviva l’arte, twórca otwartych materiałów edukacyjnych, w tym serii słuchowisk Teatru Do Usłyszenia.