Zespół

dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr

Kierownik projektu. Psycholog, pracuje w Instytucie Psychologii UWr kierując Zakładem Eksperymentalnej Psychologii Społecznej. Badawczo zainteresowany zjawiskami psychologicznymi z perspektywy różnic międzykulturowych. Prowadzi badania w społeczeństwach przedprzemysłowych m.in. w Papui Zachodniej, na wyspach Pacyfiku czy w Tanzanii. Obecnie kieruje interdyscyplinarnymi projektami badawczymi na temat sztuki oraz storytellingu. W pracy naukowej zgłębia znaczenie twórczości dla rozwoju ludzkości oraz biologiczno-kulturowe uwarunkowania twórczości. Link do listy publikacji.

prof. dr hab. Maciej Karwowski

Ekspert ds. naukowych. Pedagog, psycholog, ekspert w dziedzinie psychologii i psychopedagogiki twórczości. Kieruje Zakładem Psychologii Twórczości w Instytucie Psychologii UWr. Autor kilkuset publikacji poświęconych tej tematyce. Kierował grantami badawczymi o zasięgu międzynarodowym i krajowym dotyczącymi twórczości w kontekście edukacji. W centrum jego zainteresowań badawczych leży twórczość jako charakterystyka ludzkiego umysłu (więcej informacji pod linkiem). Współpracuje z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Współtwórca podręcznika Kompas Kreatywności.

dr Agata Groyecka-Bernard

Koordynatorka projektu. Psycholożka, pracuje w Instytucie Psychologii UWr oraz w prywatnym gabinecie terapeutycznym. Prowadzi badania na temat roli twórczości w rozwiązywaniu problemów społecznych. W szczególności interesuje ją problematyka uprzedzeń międzygrupowych. Autorka publikacji naukowych z zakresu psychologii twórczości. Prowadzi też zajęcia edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

dr Aleksandra Gajda

Współtwórzyni Kompasu Kreatywności. Pedagożka, pracuje w Zakładzie Psychopedagogiki Kreatywności w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jako nauczycielka akademicka prowadzi m.in. treningi kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów. Prowadziła szkolenia w ramach Laboratorium Twórczego Nauczyciela organizowanego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej. Jest współtwórczynią programów treningowych: „Zmotywowany Umysł. Sposoby efektywnego uczenia się, trening kreatywności i komunikacja interpersonalna” i „Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki”. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. relacji pomiędzy kreatywnością i osiągnięciami szkolnymi oraz czynnikami warunkującymi poziom osiągnięć szkolnych i wyborów edukacyjnych. 

dr Dorota Jankowska

Współtwórzyni Kompasu Kreatywności. Pedagożka, pracuje w Zakładzie Psychopedagogiki Kreatywności w Warszawie. Prowadzi zajęcia akademickie z zakresu m.in. metodyki treningów twórczości i dydaktyki twórczości. Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych na temat rozwoju i diagnostyki zdolności (szczególnie intelektualnych i twórczych) oraz wpływu środowiska rodzinnego i szkolnego na rozwój kreatywności. Jest współautorką programów rozwijających dziecięcą kreatywność, m.in. „Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki”, „Do góry nogami. Pomysłowy świat dwulatka i trzylatka”, „Zmotywowany Umysł. Sposoby efektywnego uczenia się, trening kreatywności i komunikacja interpersonalna”. 

Edyta Karwowska

Propagatorka programu Kompasu Kreatywności w szkole. Nauczycielka dyplomowana w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Koordynatorka licznych projektów eTwinning. Laureatka Krajowych i Europejskich Odznak Jakości. Moderatorka grupy ETwinning Wczesnoszkolni. Należy do grupy Superbelfrzy RP. Współautorka treningów twórczości dla dzieci, m.in. „Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki”, „Do góry nogami. Pomysłowy świat dwulatka i trzylatka”. Współoprwadzi bloga  https://programrazem.blogspot.com relacjonując realizację autorskiego programu nauczania na etapie edukacji wczesnoszkolnej. 

dr hab. Izabela Lebuda, prof. UWr

Pedagożka, psycholożka, badaczka twórczości. Przez lata była związana z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Obecnie pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i realizuje projekt naukowy na Uniwersytecie w Grazu w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie European Fellowship. Autorka licznych publikacji naukowych, m. in na temat osobowościowych uwarunkowań osiągnięć twórczych. Współpracowała między innymi z Centrum Nauki Kopernik, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Czasopismem „Bliżej Przedszkola”. Jest też twórczynią materiałów szkoleniowych dla nauczycieli dostępnych na platformie EduAkcja i autorką książki na temat kształtowania poczucia sukcesu nauczycieli. 

Aleksandra Zielińska

Psycholożka, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W centrum jej naukowych zainteresowań znajduje się proces twórczy stanowiący ekspresję twórczego potencjału. Bada mechanizmy samoregulacyjne, dzięki którym aktywność twórcza skutkuje twórczymi rezultatami i osiągnięciami. Brała udział w pracach podejmowanych w ramach konkursu Nauka dla Ciebie – wspólnej inicjatywy Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwa Edukacji i Nauki – angażującego zespoły złożone z uczniów i nauczycieli, których zadaniem jest stworzenie autorskiej pomocy edukacyjnej.

Jakub Jędrusiak

Psycholog, członek Zakładu Psychologii Twórczości na Uniwersytecie Wrocławskim. Wieloletni uczestnik, trener twórczości i sędzia międzynarodowego programu Odyseja Umysłu® (Odyssey of the Mind®). Działacz Stowarzyszenia artystyczno-naukowego Evviva l’arte, twórca otwartych materiałów edukacyjnych, w tym serii słuchowisk Teatru Do Usłyszenia.

Aleksandra Pytlińska

Studentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Współprowadzi badania skupiające się na rozwoju psychospołecznym człowieka, różnicach międzypłciowych oraz efekcie języka obcego. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zagadnienia związane ze sztuką i psychologią ewolucyjną. Pasjonatka słowa pisanego, wieloletnia redaktorka w czasopiśmie.

Wiktoria Jędryczka

Studentka psychologii i popularyzatorka nauki w Psychologicznej Grupie Badawczej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowana szeroko pojętą psychologią społeczną i ewolucyjną, w tym również psychologią twórczości. Prywatnie fanka muzyki bluesowej i rockowej, gry na gitarze basowej, a także malarstwa w stylu dot art